• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Internet Szolgáltatók Tanácsa

A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsának célja, hogy a magyar internetszolgáltatók közötti koordinációt és érdekképviseletet biztosítsa. Az ISZT egy internetbiztonsági kutatást indított, amelybe a Laboratórium a digitális nyelvfeldolgozó kompetencia révén lép kooperációba.

SE Szaknyelvi Intézet

A Szaknyelvi Intézet fő tevékenysége az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészeti, egészségtudományi és egészségügyi informatikai szaknyelv oktatása, vizsgáztatása és interdiszciplináris kutatása. Az intézetben a magyarországi orvosi egyetemek között egyedülálló módon a latin orvosi terminológia mellett hét élő szaknyelv oktatása folyik: angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz és magyar. Az együttműködés keretein belül a COVID online nyelvi megjelenésének vizsgálatát

Szegedi Tudományegyetem

A partnerség során az adatrepozitórium felhasználása egyetemi kutatásokban a cél és szoros együttműködés Séndor Ákossal, az SZTE Klebelsberg Könyvtár Automatizálás Fejlesztési Osztályának osztályvezetőjével. A Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Könyvtára gyűjteményeivel, hagyományos könyvtári tevékenységével, elektronikus tartalom- és információszolgáltatásaival az SZTE oktatási, kutatási feladatait támogató központi szolgáltató intézménye.Országos feladatkörű szakkönyvtári funkciója mellett hagyományosan hangsúlyos szerepet vállal az innováció

ELTE TÁTK rc2s2

Az rc2s2 (Research Center for Computational Social Science) kutatócsoport az ELTE Társadalomtudományi Karán jött létre 2018-ban, vezetői Dr. Barna Ildikó és Dr. Németh Renáta. A kutatócsoport adatbányászati és szöveganalitikai módszerekkel vizsgál interneten és elektronikusan elérhető, elsősorban szöveges adatforrásokat. Ezeken kívül network-elemzésekkel is foglalkozik és adatvizualizációs megoldásokat fejleszt. Az utóbbi évtizedekben lezajlott adatforradalom, a mindennapi tevékenységeink

ELTE PPK FTI

Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék és az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet együttműködésében egy Digitális írástudás és hallgatói elköteleződés című kutatás valósul meg. A kutatás a bevezető időszakot követően egy longitudinális vizsgálatban több ponton méri a felsőoktatás első évében a hallgatók digitális írástudásának változását a BTK bevezető kurzusának résztvevői és a PPK első éves

Forum Hungaricum

A Forum Hungaricum adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele. A DH-LAB és Forum Hungaricum együtt dolgozik a hazai nyílt

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség feladata az uniós és hazai forrásból megvalósuló informatikai projektek vezetése, minőségbiztosítási feladatok elvégzése és a projektek előkészítése és megvalósítása. Emellett informatikai infrastruktúra fejlesztése és üzemeltetése, valamint ezekre épülő szolgáltatások nyújtása a hazai közoktatási, felsőoktatási, kutatási intézmények, közgyűjtemények számára. Az együttműködés keretein belül a Laboratórium és a KIFÜ szerverhosztinggal és a magyarországi