• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék és az ELTE PPK Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet együttműködésében egy Digitális írástudás és hallgatói elköteleződés című kutatás valósul meg.

A kutatás a bevezető időszakot követően egy longitudinális vizsgálatban több ponton méri a felsőoktatás első évében a hallgatók digitális írástudásának változását a BTK bevezető kurzusának résztvevői és a PPK első éves hallgatói kontrollcsoportjában. A kutatás egy későbbi szakaszában, az adatok validitásának növelése érdekében a kvantitatív hallgatói adatokat kvalitatív hallgatói interjú adatokkal kívánjuk kiegészíteni. A kutatási trianguláció az oktatói perspektíva bevonásával lehet teljes.

A kutatásnak kettős célja van: egyrészt a digitális írástudás és a hallgatói elköteleződés mérésére szolgáló diagnosztikus eszköz fejlesztése és tesztelése, valamint a kifejlesztett és tesztelt kutatási eszközzel nyert adatok elemzését követő programfejlesztés.