• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

 

thinking

A Laboratórium munkatársainak publikációi

Horváth, P., Kundráth, P., Indig, B., Fellegi, Z., Szlávich, E., Bajzát, T. B., Sárközi-Lindner, Z., Vida, B., Karabulut, A., Timári, M. R., & Palkó, G. (2022). ELTE Verskorpusz – a magyar kanonikus költészet gépileg annotált adatbázisa. XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 375–388.
Indig, B., & Lévai, D. (2022). Okosabb vagy, mint egy XXXXXXXX? – Egy nyelvi játéktól a nyelvmodellek összehasonlításáig. XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 31–44.
Makrai, M., Tündik, Á. M., Indig, B., & Szaszák, G. (2022). Towards abstractive summarization in Hungarian. XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 505–519.
Simon, G., Árvay, K., Bajzát, T. B., K. Molnár, E., Prótár, N., & Szlávich, E. (2022). Metaforikus kreativitás és érzelemszabályozás. In Érzelmek és járványpolitizálás. Politikai érzelemmenedzserek és érzelemszabályozási ajánlataik Magyarországon a COVID-19 pandémia idején. (pp. 82–111).
Bajzát, T. B., Szemes, B., & Szlávich, E. (2022). Adalékok a birtokos szerkezetekbe sűrített hasonlatok számítógépes azonosításához. XVIII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 93–104.
Palkó, G., Indig, B., Fellegi, Z., & Sárközi-Lindner, Z. (2021). Mosthallottam.hu [TEI]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4664937
Palkó, G., Indig, B., Fellegi, Z., & Sárközi-Lindner, Z. (2021). Válasz [TEI]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4664593
Palkó, G., Indig, B., Fellegi, Z., & Sárközi-Lindner, Z. (2021). Magyar Idők [TEI]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4665811
Palkó, G., Indig, B., Fellegi, Z., & Sárközi-Lindner, Z. (2021). VS [TEI]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4664537
Palkó, G., Indig, B., Fellegi, Z., & Sárközi-Lindner, Z. (2021). Abcúg [TEI]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.4665058
Timári, M. R., Bajzát, T. B., & Palkó, G. (2021). 19. századi magyar regényeken végzett kísérletek a magyar nyelvű szerzőazonosítás leghatékonyabb távolságméréseinek megtalálására. Online Térben Az Online Térért, 81–90. https://doi.org/10.31915/NWS.2021.9
Szabó, G., Kmetty, Z., & K. Molnár, E. (2021). Politics and Incivility in the Online Comments: What is Beyond the Norm-Violation Approach? INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION, 15, 1659–1684.
B. Székely, D. P., Kovács, D., Vida, B., & Virág, C. (Eds.). (2021). Közvetítő rendszerek, médiumok és hatalomgyakorlás a kora újkori Európában. Gondolat Publishers.
Gulás, M. I., Yang, Z. G., Dömötör, A., & Laki, L. J. (2021). Automatikus hibajavítás statikus szövegeken. XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2021, 243–252.
Feldmann, Á., Hajdu, R., Indig, B., Sass, B., Makrai, M., Mittelholcz, I., Halász, D., Yang, Z. G., & Váradi, T. (2021). HILBERT, magyar nyelvű BERT-large modell tanítása felhő környezetben. XVII. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 29–36.
Bari, D. É., Indig, B., Kató, Á., Waldhauser, S., & Nagy, V. (2021). „Mein Oma nicht surfing in die Internet …“ Eine Pilotstudie zum sprachlichen Management ungarischer Prüfungskandidaten und deren Bewertung. ZEITSCHRIFT FUR MIT℡EUROPAISCHE GERMANISTIK, 7, 61–77.
Sebestyén, Á. (2021). Anton Wilhelm Ertl: “Austriana Regina Arabiae” – Ein neulateinischer Habsburgroman des 17. Jahrhunderts. Einführung mit Text und Übersetzung. By Isabella Walser, Berlin–Boston: De Gruyter, 2016. 443 pp. CENTRAL EUROPEAN CULTURES, 1, 131–133.
Sebestyén, Á. (2021). A megindítás retorikai eszközei a 16. századi prédikációirodalomban. Közvetítők És Közvetítés: Kulturális Transzfer a Hosszú Reformáció Kontextusában, 137–153.
Bajzát, T. B., Szemes, B., & Szlávich, E. (2021). Az ELTE DH Regénykorpusz és lehetőségei. Online Térben Az Online Térért, 63–72. https://doi.org/10.31915/NWS.2021.7
Lendák, I., Indig, B., & Palkó, G. (2021). WARChain: Blockchain-Based Validation of Web Archives. In T. Groß & L. Viganò (Eds.), Socio-Technical Aspects in Security and Trust (pp. 121–134). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-79318-0_7
K. Molnár, E. (2020). A tulajdonnevek jelentésszerkezetének kognitív szemantikai vizsgálata a prototipikusság felől. ÖSVÉNYEK, 154–164.
Vida, B., & Z. Karvalics, L. (2020). A hálózat mint metafora és modell: kibővült a társadalomtudományok eszköztára. SIC ITUR AD ASTRA, 5–14.
Vida, B. (2020). Hálózatosság és töredezettség: problémafelvetések Bethlen Miklós kancellár kapcsolati hálójának rekonstrukciója kapcsán. SIC ITUR AD ASTRA, 69–91.
Vida, B., & Z., K. L. (Eds.). (2020). Sic Itur ad Astra 69. Hálózatok.
Dömötör, A., Yang, Z. G., & Novák, A. (2020). Nesze semmi, fogd meg jól! XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2020, 385–398.
Dömötör, A., Yang, Z. G., & Novák, A. (2020). Much Ado About Nothing – Identification of Zero Copulas in Hungarian Using an NMT Model. Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), 4802–4810.
Indig, B., Sass, B., & Mittelholcz, I. (2020). The xtsv Framework and the Twelve Virtues of Pipelines. Proceedings of the 12th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2020), 7044–7052.
Simon, E., Indig, B., Kalivoda, Á., Mittelholcz, I., Sass, B., & Vadász, N. (2020). Újabb fejlemények az e-magyar háza táján. XVI. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 29–42.
Indig, B., Knap, Á. V., Sárközi-Lindner, Z., Mária, T., & Palkó, G. (2020). The ELTE.DH Pilot Corpus. Proceedings of the LREC 2020 12th Web as Corpus Workshop (ACL SIGWAC), 33–41.
Sebestyén, Á. (2020). „Pusztaságnak iszonyúsága”. In Textológia és interpretáció a régi magyar irodalomban.
Roskó, M. R., & Szlávich, E. (2020). A hova kérdő névmás ok- és célhatározói használata retorikai kérdésekben. In Nyelvtan, diskurzus, megismerés (pp. 229–242).
Szlávich, E. (2020). A létigét tartalmazó kétigés konstrukciók negatív polaritásának motivációi. ÖSVÉNYEK, 138–146.
Simon, G., Bajzát, T. B., Ballagó, J., Hauber, K., Havasi, Z., & Szlávich, E. (2020). Az igealak köré szerveződő metaforák szerkezeti sajátosságai. In Nyelvtan, diskurzus, megismerés (pp. 245–270).
Horváth P. (2020). A szereplőkonstruálás mintázatai történelmi tárgyú narratívákban. Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634545958
K. Molnár, E. (2019). A tanulás hálójában. ELTE BTK HÖK Magyar Intézetek Képviselete.
Bayer, Á., Bodonyi, O., Lajkó, G., & Vida, B. (2019). De la Micherechi, la facultatea de medicină. In Méhkeréki gyökerű gyógyítók. Medici cu rădăcini în Micherechi (pp. 380–413).
Vida, B. (2019). Információ és hatalom. Az erdélyi elit és a bécsi katonai berendezkedés kapcsolatainak vizsgálata Jean-Louis Rabutin de Bussy és Ferdinand Bonaventura Harrach levelezése nyomán. In Ezerarcú Erdély (pp. 107–125).
Vida, B., Bodonyi, O., Bayer, Á., & Lajkó, G. (2019). Méhkerékről az orvosi egyetemre. In Méhkeréki gyökerű gyógyítók. Medici cu rădăcini în Micherechi (pp. 341–372).
Vida, B. (2019). Új módszerek, ismerős problémák. SIC ITUR AD ASTRA, 289–296.
Dömötör, A. (2019). Syntax is clearer on the other side - Using parallel corpus to extract monolingual data. Proceedings of the 18th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT, SyntaxFest 2019), 118–125.
Ligeti-Nagy, N., Dömötör, A., & Vadász, N. (2019). What does the Nom say? An algorithm for case disambiguation in Hungarian. IWCLUL 2019. The Fifth International Workshop on Computational Linguistics for Uralic Languages, 27–41.
Novák, A., Laki, L. J., Novák, B., Dömötör, A., Ligeti-Nagy, N., & Kalivoda, Á. (2019). Egy magyar nyelvű kérdezőrendszer. XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia : MSZNY 2019, 83–95.
Novák, A., Laki, L. J., Novák, B., Dömötör, A., Ligeti-Nagy, N., & Kalivoda, Á. (2019). Creation of a corpus with semantic role labels for Hungarian. Proceedings of the 13th Linguistic Annotation Workshop, 220–229.
Indig, B., Sass, B., Simon, E., Mittelholcz, I., Kundráth, P., & Vadász, N. (2019). emtsv – Egy formátum mind felett. XV. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 235–247.
Indig, B., Tibor, K., & Novák, A. (2019). Crawling in Reverse – Lightweight Targeted Crawling of News Portals. Proceedings of the 9th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, 81–87.
Indig, B., Sass, B., Simon, E., Mittelholcz, I., Vadász, N., & Makrai, M. (2019). One format to rule them all - The emtsv pipeline for Hungarian. 13TH LINGUISTIC ANNOTATION WORKSHOP (LAW XIII), 155–165.
Sebestyén, Á. (2019). Versbe szedett fényképalbum (Székelyhidi Zsolt: Színült). AMBROOZIA IRODALMI FOLYÓIRAT, 2019/5.
Sebestyén, Á. (2019). Változatok a vallásos költészetre (Halmai Tamás: Terapion életei). AMBROOZIA IRODALMI FOLYÓIRAT, 2019/4.
Sebestyén, Á. (2019). Az emlékezés természetrajza (Jenei Gyula: Mindig más). AMBROOZIA IRODALMI FOLYÓIRAT, 2019/2.
Sebestyén, Á. (2019). A láttatás poétikája (Sütő Csaba András: Nempróza). Eső: Irodalmi Lap, 22, 119–121.

 

Sajtómegjelenések

Nagy, T. (2021). (Web)aratás digitális bölcsész módon.
Székely, A. (2021). A mesterséges intelligenciát már irodalmi szövegek elemzésénél is fel lehet használni.
Tószegi, Z. (2021). Különleges adatbázist hoztak létre magyar költők életművéből az ELTE kutatói.