• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8
Természetesnyelv-feldolgozás (NLP)
NLP eszközök fejlesztése kiemelt feladat. A magyar nyelvi elemző gépi intelligencia fejlesztése mind a nemzeti digitális örökség feltárásának és megőrzésének, mind pedig a fejlesztett speciális eszközök piaci hasznosításának előfeltétele. A fejlesztések célja olyan eszközök létrehozása...
Webaratás
Magyarországon jelenleg kevés olyan koncentrált kulturális és tudományos célú archiválás folyik, amelynek eredményeként a létrejövő anyag kellő pontossággal, tisztasággal bír ahhoz, hogy széleskörű felhasználásra alkalmas legyen. Az adatvesztés nyilvánvaló és folyamatos. Ennek kiküszöbölésére...
Irodalmi korpuszok
A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium keretei között három, gépileg létrehozott annotációkat tartalmazó irodalmi korpusz készül. Az ELTE Verskorpusz célja a magyar kanonikus költészet bemutatása. Az ELTE Regénykorpusz célja a magyar kanonikus és kevésbé kanonikus drámairodalom bemutatása...
„Born digital” labor
A magyar kulturális örökség nagy mennyiségű adatvesztést szenved el azáltal, hogy korlátozott az infrastruktúra, és kevés a szakember a digitálisan született (born-digital) anyagok archiválására, kezelésére. A born-digital anyagok kezelése nem csak gyűjteményi vagy tudományos...
Wikibase
Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék saját fejlesztésű, wikibase-szoftveren alapuló adatbázisa prozopográfiai, bibliográfiai, valamint más történeti témájú kutatások anyagainak szemantikus adathálózatba rendezésével és közzétételével foglalkozik. Az ELTEdata...
Danube-AI
A Duna-menti örökség gondozása mesterséges intelligenciával (Danube-AI) a DH-LAB egyik alprojektje, amely a Duna-menti régió örökségének mesterséges intelligencia alapú gondozásával foglalkozik. A projekt célja mesterséges intelligencia alapú jó gyakorlatok kialakítása a veszélyeztetett, feldolgozatlan...