• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

A Forum Hungaricum adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, magángyűjtemények, civil szervezetek, kulturális- és oktatási profilú intézmények digitalizált kulturális javait egy közös felületen publikáló, nyilvános online gyűjtemény. Az adatbázisnak célja a digitalizált értékek gyűjtése, rendszerezése, és a szerzői jog keretei között a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele.

A DH-LAB és Forum Hungaricum együtt dolgozik a hazai nyílt tudomány elterjesztésén és fejlesztésén, ezzel elősegítve, hogy Magyország az EOSC jelentős szereplője lehessen. Az együttműködés célja, hogy a DH-LAB oktatói, kutatócsoportjainak tagjai és hallgatói bekapcsolódhassanak az KIFÜ-n folyó fejlesztésekbe és alkalmazásokba a felsőoktatási és kutatási igényeknek megfelelően és a Forum Hungaricum munkatársai bekapcsolódhassanak a DH-LAB-hoz kapcsolódó kutatásokba és fejlesztésekbe.