• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Az rc2s2 (Research Center for Computational Social Science) kutatócsoport az ELTE Társadalomtudományi Karán jött létre 2018-ban, vezetői Dr. Barna Ildikó és Dr. Németh Renáta.

A kutatócsoport adatbányászati és szöveganalitikai módszerekkel vizsgál interneten és elektronikusan elérhető, elsősorban szöveges adatforrásokat. Ezeken kívül network-elemzésekkel is foglalkozik és adatvizualizációs megoldásokat fejleszt.

Az utóbbi évtizedekben lezajlott adatforradalom, a mindennapi tevékenységeink során létrejövő digitális adatok megjelenése a legkülönbözőbb területeken generált társadalomtudományi szempontból is releváns információforrást. Erre reagálva a kvantitatív társadalomkutatás módszertana jelentősen bővült, részben az informatika, a mesterséges intelligencia-kutatás oldaláról átemelve módszereket. Ezt az új ágat nevezi a nemzetközi irodalom computational social science-nek, és az adattudomány (gépi tanulás, szöveganalitika), network-elemzés, adatvizualizáció képezik a lényegét.