• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Sándor Ákos

1995 óta könyvtárban doglozom informatikusként. Először a József Attila Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, majd jogutódjában a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, ami felvette később Klebelsberg Kunó nevét. Jelenleg az egyetemi belső átszervezések kapcsán az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóságán dolgozom, de továbbra is az SZTE Klebelsberg Könyvtár informatikai ügyeivel főtevékenységként. Emelett több felsőoktatási és egyéb intézmény könyvtáraiban

Szrnka Dávid

A Neumann János Egyetem GAMF karának programtervező informatikus felsőoktatási szakképzésén végeztem 2019-ben. Azóta szoftverfejlesztőként dolgozom. Az ELTE Digitális Bölcsészet Központjában python fejlesztői feladatkört látok el.

Sárközi-Lindner Zsófia

2017-ben végeztem a PPKE Digitális bölcsészet mesterszakán, ezután az Irodalomtudományi Intézet és a Digiphil közös retrokonverziós projektjében Arany János műveivel, a kritikai kiadások jelölőnyelvi kódolásával foglalkoztam. 2019 nyarán lettem a Digitális Bölcsészet Központ munkatársa, ahol a repozitóriumfejlesztés mellett főként a webaratás projekt feladataiba kapcsolódtam be. Az ELTE.DH pilot korpusza célzott webarchiválással nyert, elsősorban sajtószövegekből épül.

Szlávich Eszter

2018-ban szereztem diplomát leíró és kognitív nyelvészetből az ELTE-n, 2018 szeptemberétől a magyar nyelvészet doktori program hallgatója vagyok. A disszertációmat egy specifikus mondattani jelenségről, a többigés konstrukciókról írom. A DH központban morfológiai elemzőprogramokkal illetve oktatással foglalkozom.

Nemeskey Dávid

2013-ban végeztem a BME műszaki informatikus szakán, ami után először szoftverfejlesztőként dolgoztam, majd kis megszakítással 2009-től a MTA SZTAKI-ban kutattam. Témáim szöveges keresés és nyelvfeldolgozás voltak. PhD tanulmányaimat az ELTE IK doktori iskolájában folytattam; a dolgozatomat nyelvmodellezés témában 2020-ban beadtam, jelenleg védésre vár. A Digitális Bölcsészet Tanszéken 2020 ősze óta dolgozom. Kutatási területem magyar nyelvmodellezés,

Kulcsár Virág

2019-ben szereztem a matematikus diplomát a BME-n adattudományi specializáción. A nyelvtechnológia már korábban is érdekelt, ezért szakdolgozatomat neurális szövegösszefoglalás témában írtam. Korábban egy pénzügyi cégnél dolgoztam fejlesztőként, illetve közreműködtem a BME Kognitív Tudományi Tanszék munkájában, ami főleg szöveges adatok manipulálását jelentette. Jelenleg a Digitális Örökség Nemzeti Laborban dolgozom mint Python programozó és egy purepos tagger

Tószegi Zsuzsanna

Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD – a DH-Lab vezető szakértője. Végzettsége informatikus könyvtáros, könyvtártudományból szerzett PhD fokozatot. A projektben az egyik kutatási témája, a szerzői jogi védelem, illetve a személyes adatok védelme terén megszerzett jártasságát kamatoztatja. Alapító igazgatója volt a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központnak, a vezetése alatt indult a kiugróan sikeres Digitális Irodalmi

Dömotor Andrea

2010-ben az ELTE BTK-n végeztem magyar-spanyol szakos bölcsész és tanárként. Néhány közoktatásban töltött év után 2014-ben beiratkoztam a Pázmány Péter Katolikus Egyetem digitális bölcsészet mesterképzésére, számítógépes nyelvészet szakirányra. A mesterdiploma megszerzése után doktori képzésen folytattam a tanulmányaimat, jelenleg a PPKE Nyelvtudományi Doktori Iskola doktorjelöltje vagyok. A Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumban a gold standard korpuszannotáció elméleti

Horváth Péter

2019-ben szereztem meg a PhD-mat az ELTE Magyar nyelvészet doktori programján. 2018-tól az ELTE Digitális Bölcsészet Központjának a kutatója vagyok, ahol egy verskorpusz építésén dolgozom. Emellett részt veszek a Digitális Bölcsészet Központ egyéb proktjeinek is a nyelvészeti vonatkozású feladataiban. Fő kutatási területem történelmi tárgyú narratívák nyelvészeti vizsgálata, valamint lírai szövegek számítógépes, automatikus elemzése.

Indig Balázs

2018 nyarán Nyelvtechnológia PhD-t szereztem a PPKE ITK-n, ugyanazon év ősze óta az ELTE Digitális Bölcsészet Tanészék munkatársa vagyok. 2018 és 2020 között az e-magyar digitális nyelvfeldolgozó rendszer megújított verziójának (emtsv) fő fejlesztője voltam a Nyelvtudományi intézet munkatársaként. Kutatási területem a magyar nyelv alapvető nyelvtechnológiai feladatainak nyelvészetközpontú megoldása és a nyelvi minták felismerése és keresése