• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Timári Mária

2019-ben diplomázott az ELTE-n Magyar nyelv és irodalom szakon. Azóta a Digitális Bölcsészet Központban dolgozik. Jelenlegi kutatása arra irányul, miként lehet a Stylo valamint Websty programok segítségével minél nagyobb bizonyossággal megadni egy adott, ismeretlen eredetű szöveg szerzőjét. Ehhez megfelelő méretű korpuszra is szükség van, hiszen ahogyan az már most tisztán látszik, a legmeghatározóbb kritérium a

Karabulut Aslihan

Jelenleg az ELTE Sémi Filológiai és Arab Tanszék mesterszakos hallgatója, ahol többek között arab nyelvészettel foglalkozik. 2016-ban szerezte Ba diplomáját, majd ezt követően két évet töltött külföldön ösztöndíjas diákként. 2020 februárja óta az ELTE Digitális Bölcsészet Központ tagja.

Vida Bence

2021-ben szerezte meg az abszolutóriumát az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kora újkor szakirányán. Kutatási témája a kora újkori kommunikációs hálózatok rekonstrukciója, modellezése és leírása, különös tekintettel a levelezési rendszerekre és diplomáciai kapcsolati hálókra. Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszékén és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumban TEI XML kódolással, irodalmi szövegkorpusz építéssel és oktatással foglalkozik, a

Smrcz Ádám

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte latin-magyar szakos diplomáját 2012-ben, majd ezt követően előbb az Irodalom-, később pedig a Filozófiatudományi doktori iskola hallgatója lett. 2018 óta foglalkozik digitális bölcsészettel, mikor is az ELTE DH berkein belül kezdett hozzá a Magyar Filozófiai Tudástár nevű projekt kidolgozásához.

Kiss Tamás

PhD történész, szoftver- és webfejlesztő. Digitális bölcsészeti munkái közé tartoznak a Rumi 1.0 néven ismert, első, oszmán-török nyelvre optimalizált nyelvelemző szoftver fejlesztése, a Simon of Saint-Quentin: History of the Tartars webapplikáció tartalom- és webfejlesztési munkái, a Qulto SimilR szöveghasonlóság-elemző szoftver módszertani fejlesztése. Több DH kurzust is tartott a Közép-Európai Egyetemen 2014 és 2018 között. Jelenleg

Nagy Mihály

A BA diplomáját politológiából szerezte, nagyon édekli a társadalomtudományok, a nyelvészet, és a digitális kutatás ezeken a szakterületeken. Ezért végezte el a King’s College London Digital Humanities karán mester kurzust, és most az itthoni digitális bölcsészet területén szeretne dolgozni és kutatni. Fontosnak tartja, hogy minden területen elérhetőek legyenek a digitalizáció előnyei, és itthon is meglegyenek

Kovács Ágnes

2021 júliusában végzett az ELTE Szociológia mesterszakán. 2019 őszétől a diploma megszerzéséig tanszéki demonstrátorként segítette az ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék munkáját, ahol utolsó évében szakmai gyakorlatát is töltötte. Szakdolgozatában állambiztonsági iratok történeti diskurzuselemzésével foglalkozott. Érdeklődési területe a hatalmi nyelvhasználat, állami erőszak és megfigyelés. A Digital Humanities csoporttal együttműködésben folyó elitkutatás során az évtizedek

Kondorosy Csenge

Alap-és mesterszakos diplomáját az ELTE szociológia szakán szerezte. 2019 őszétől 2021-es diplomaszerzéséig az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék demonstrátora, szakmai gyakorlatát is ott töltötte. Szakdolgozatában a téeszesítés közösségi és lokális viszonyokra gyakorolt hatását kutatta interjús módszerrel. Érdeklődési területe a lokalitás-közösség-emlékezet témái körül húzódik, melyek értelmezési keretét elsősorban a modernizációs és térelméletek jelentik. A Digital

Kiss Zsuzsi

Az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének oktatója és a Tanszéken működő Prozopográfiai Kutatócsoport vezetője. Fő kutatási témája a 19. századi magyar rurális társadalom története és a hivatások története. A Laborban futó projektben (ElitData) a hazai tudáselit, és különösen az egyetemi tanárok történetét, történeti szociológiai jellemzőit vizsgálják. Az egyetemi tanárokhoz kapcsolódó kérdések megválszolásához az évtizedek

Bartha Diána

Az ELTE szociológia szakán szerezte alap-és mesterszakos diplomáját. Érdeklődési köre a kollektív emlékezet, identitáskutatás, valamint a holokauszt, szakdolgozatait a kollektív emlékezet és tér, valamint a székely identitás témáiban írta. 2020 során az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének egyik demonstrátora, ekkor kapcsolódott be a ma, a Digital Humanities csoporttal együttműködésben folyó elitkutatásba. Az elitkutatás során