• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Oláh Gábor

Az Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék és a párizsi École des hautes études en sciences sociales doktori hallgatója. Kutatásai területe a 20. századi urbanisztikatörténet, a városi örökség diskurzusok, illetve a városnegyed és a védett városi tér fogalomtörténete. A Laborban a nemzetközi ügyekért felel. A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el:

Koór Levente

Már fiatal korom óta foglalkoztat az informatika és annak különböző területei. Több ipari megrendelővel és multinacionális vállalatokkal dolgoztam/dolgozom együtt innovációs fejlesztési projekteken. Az ELTE-n keresztül ismerkedtem meg a DH-LAB csapatával, ahol az agilis fejlesztési csapatot vezetem. Érdekes élmény akadémiai vonatkozású projekteken dolgozni, teljesen más szemlélettel.

Sidó Zsuzsa

A Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium DANUBE.AI alprojekt vezetője, történész-művészettörténész. Több éves projektvezetői tapasztalattal rendelkezik a levéltári digitalizálás területén. Kutatási szakterülete a 19. századi társadalom- és kultúrtörténet, művészetpártolás. Diplomáit a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetemen és a CEU-n szerezte. Korábban az MTA Művészettörténeti Intézetének, majd a CEU külkapcsolatok irodájának munkatársa volt.   A kutató publikációs listája a képre

Pantyelejev Natali

Pantyelejev Natali 2021-ben szerzett alapszakos diplomát az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakon. Jelenleg ugyanitt folytatja mesterszakos tanulmányait irodalom- és kultúratudomány szakos hallgatóként. A drámakorpusz csapatának tagja.

Németh András

Már általános iskolában foglalkoztam programozással és robotikával, de később a tanulmányi érdeklődésem bölcsész területek felé fordult. Most viszont a DH-LAB csapatában össze tudom kötni a kettőt és egy olyan projekten tudok dolgozni, ami megéri a befektetett energiát.

Bán Adrián

2020-ban szerzett alapszakos diplomát az ELTE Informatikai Karán, programmtervező informatikus szakon. Jelenleg tanulmányait mesterképzés keretein belül folytatja ugyanott. Szakdolgozatának és diplomamunkájának témája is adattudományhoz, gépi tanuláshoz köthető. A DH-LAB-ban python fejlesztői feladatkört lát el.

Berta András

Berta András a Történelemtudományi Doktori Iskola, Művelődéstörténeti program másodéves hallgatója. Kutatási területei: Dobó István és a 16. századi magyar katonai elit; életmód és mentalitás a kora újkorban; rekonstrukciós lehetőségek az ecsedi várnál.

Fazekas Júlia

2018-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán magyar irodalom- és kultúratudomány mesterszakon. Jelenleg ugyanitt doktori hallgató az Irodalomtudományi Doktori Iskola A magyar és európai felvilágosodás programján. 19. századi sajtóval foglalkozik, disszertációját az 1840-es évek magyar nyelvű divatlapjairól írja. Az Irodalomtudományi Intézet DigiPhil projektjének munkatársaként az ITIdata elnevezésű irodalmi adatbázis kialakításán dolgozik. A kutató publikációs

Kálmán Levente

Pénzügyi asszisztens. Levi a labor munkáját főleg a pénzügyek és az adminisztráció területén segíti. Ezen kívül az ELTE-BTK-ra jár angol-francia tanárszakra. Az egyetemen legszívesebben nyelvészetet tanul, a munkája során pedig a számítások és az Excel táblák között navigál magabiztosan.

Fejes Richárd

Fejes Richárd a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium projektmenedzsere: felügyeli, koordinálja az adminisztratív folyamatokat; a DH-LAB színes projektportfóliójának munkafolyamatait fogja össze. Jelenleg mindemellett az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorandusza. Kutatási területe és disszertációjának témája a transzmediális narratológia, illetve a játéktudomány. A kutató publikációs listája a képre kattintva érhető el: