• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Vida Bence

2021-ben szerezte meg az abszolutóriumát az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kora újkor szakirányán. Kutatási témája a kora újkori kommunikációs hálózatok rekonstrukciója, modellezése és leírása, különös tekintettel a levelezési rendszerekre és diplomáciai kapcsolati hálókra. Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszékén és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumban TEI XML kódolással, irodalmi szövegkorpusz építéssel és oktatással foglalkozik, a

Kiss Tamás

PhD történész, szoftver- és webfejlesztő. Digitális bölcsészeti munkái közé tartoznak a Rumi 1.0 néven ismert, első, oszmán-török nyelvre optimalizált nyelvelemző szoftver fejlesztése, a Simon of Saint-Quentin: History of the Tartars webapplikáció tartalom- és webfejlesztési munkái, a Qulto SimilR szöveghasonlóság-elemző szoftver módszertani fejlesztése. Több DH kurzust is tartott a Közép-Európai Egyetemen 2014 és 2018 között. Jelenleg

Nagy Mihály

A BA diplomáját politológiából szerezte, nagyon édeklik a társadalomtudományok, a nyelvészet, és a digitális kutatás ezeken a szakterületeken. Ezért végezett el a King’s College London Digital Humanities karán mester kurzust. Most az itthoni digitális bölcsészet területén szeretne dolgozni és kutatni. Fontosnak tartja, hogy minden területen elérhetőek legyenek a digitalizáció előnyei, és itthon is meglegyenek azok

Kiss Zsuzsanna

Az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének oktatója és a Tanszéken működő Prozopográfiai Kutatócsoport vezetője. Fő kutatási témája a 19. századi magyar rurális társadalom története és a hivatások története. A Laborban futó projektben (ElitData) a hazai tudáselit, és különösen az egyetemi tanárok történetét, történeti szociológiai jellemzőit vizsgálják. Az egyetemi tanárokhoz kapcsolódó kérdések megválszolásához az évtizedek

Bartha Diána

Az ELTE szociológia szakán szerezte alap-és mesterszakos diplomáját. Érdeklődési köre a kollektív emlékezet, identitáskutatás, valamint a holokauszt; szakdolgozatait a kollektív emlékezet és tér, valamint a székely identitás témáiban írta. 2020 során az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének egyik demonstrátora, ekkor kapcsolódott be a ma, a Digital Humanities csoporttal együttműködésben folyó elitkutatásba. Az elitkutatás során

Szemes Botond

Az Irodalomtudományi Doktori Iskola negyedéves hallgatója. Kutatási területei: kvantitatív stilisztika; a huszadik századi magyar próza; a tudományos olvasás módozatai; a diagramok kultúraalkotó szerepe. További információk a képekre kattinva érhetőek el:    

Sebestyén Ádám

Doktori tanulmányait az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolában végezte, a magyar barokk programon. Disszertációjának és kutatásának témája az apokaliptika szerepe a 16-17. századi magyar nyelvű prédikációirodalomban. Részt vett továbbá a Humanizmus Kelet-Közép-Európában kutatócsoport munkájában, melynek célja az 1420 és 1620 között a Magyar Királyság területén született irodalmi művek, valamint szerzőik értelmiségi karriermintázatainak vizsgálata. A megjelenés

Sándor Ákos

1995 óta könyvtárban doglozik informatikusként. Először a József Attila Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, majd jogutódjában a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárában, ami felvette később Klebelsberg Kunó nevét. Jelenleg az egyetemi belső átszervezések kapcsán az SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóságán dolgozik, de továbbra is az SZTE Klebelsberg Könyvtár informatikai ügyeivel főtevékenységként. Emellett több felsőoktatási és egyéb intézmény könyvtáraiban

Sárközi-Lindner Zsófia

2017-ben végzett a PPKE Digitális bölcsészet mesterszakán, ezután az Irodalomtudományi Intézet és a Digiphil közös retrokonverziós projektjében Arany János műveivel, a kritikai kiadások jelölőnyelvi kódolásával foglalkozott. 2019 nyarán lett a Digitális Bölcsészet Központ munkatársa, ahol a repozitóriumfejlesztés mellett főként a webaratás projekt feladataiba kapcsolódott be. Az ELTE.DH pilot korpusza célzott webarchiválással nyert, elsősorban sajtószövegekből épül.

Szlávich Eszter

2018-ban szerzett diplomát leíró és kognitív nyelvészetből az ELTE-n, 2018 szeptemberétől a magyar nyelvészet doktori program hallgatója. A disszertációját egy specifikus mondattani jelenségről, a többigés konstrukciókról írja. A DH központban morfológiai elemzőprogramokkal illetve oktatással foglalkozik. További információk a képekre kattinva érhetőek el: