• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Szemigán Dorottya 2022-ben lett a Digitális Örökség Nemzeti Laboratórium munkatársa. Kutatómunkáját, melynek fókuszában a digitálisan keletkezett anyagok hosszútávú megőrzésének lehetőségei és az archivált anyagok kereshetősége áll, a Born Digital alprojekt keretei között végzi. Tanulmányait a Károli Gáspár Református Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, valamint az Alma Mater Studiorum Univerzità di Bologna felsőoktatási intézményeiben végezte, ahol ismereteket szerzett a digitális bölcsészet mellet az irodalmi, kultúratudományi, filozófiai és művészettörténeti diszciplinákban.