• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

A 2020/2021-es tanévben végezett az ELTE BTK történelem – skandinavisztika (dán) szakán, majd a 2021/2022-es tanévtől kezdett el ugyanitt a történelem mesterképzést kora újkori történelem specializáción. Érdeklődését még alapszakos tanulmányai alatt keltette fel a mentalitás,- és tudománytörténet. Szakdolgozata és jelenlegi kutatása is a botanikatudomány magyarországi intézményesülésével, elterjedésével, társadalmi reprezentációval foglalkozik a késő 18. és kora 19. században. A digitális bölcsészettel A tudományos tudás áramlásának mintázatai Magyarországon 1770-1830 tudománytörténeti interdiszciplináris kutatás digitális szövegeinek kiadása során, hallgatóként asszisztensi munka révén ismerkedett meg. Azóta foglalkoztatják a digitális bölcsészeti módszerek történettudományos alkalmazhatóságának kérdései. Mindez saját kutatási területén, gyakorlati formában többek között az adatbázisépítés, entity linking, illetve az adatvizualizáció módszereit jelenti elsősorban.