• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Szentkereszti Máté

A 2020/2021-es tanévben végezett az ELTE BTK történelem – skandinavisztika (dán) szakán, majd a 2021/2022-es tanévtől kezdett el ugyanitt a történelem mesterképzést kora újkori történelem specializáción. Érdeklődését még alapszakos tanulmányai alatt keltette fel a mentalitás,- és tudománytörténet. Szakdolgozata és jelenlegi kutatása is a botanikatudomány magyarországi intézményesülésével, elterjedésével, társadalmi reprezentációval foglalkozik a késő 18. és kora

Sebestyén Ádám

Doktori tanulmányait az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolában végezte, a magyar barokk programon. Disszertációjának és kutatásának témája az apokaliptika szerepe a 16-17. századi magyar nyelvű prédikációirodalomban. Részt vett továbbá a Humanizmus Kelet-Közép-Európában kutatócsoport munkájában, melynek célja az 1420 és 1620 között a Magyar Királyság területén született irodalmi művek, valamint szerzőik értelmiségi karriermintázatainak vizsgálata. A megjelenés