• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Doktori tanulmányait az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolában végezte, a magyar barokk programon. Disszertációjának és kutatásának témája az apokaliptika szerepe a 16-17. századi magyar nyelvű prédikációirodalomban. Részt vett továbbá a Humanizmus Kelet-Közép-Európában kutatócsoport munkájában, melynek célja az 1420 és 1620 között a Magyar Királyság területén született irodalmi művek, valamint szerzőik értelmiségi karriermintázatainak vizsgálata. A megjelenés előtt álló szerzői lexikon digitalizálása során lett munkatársa a Digitális Bölcsészet Tanszéknek, ahol fő feladata lett a lexikon anyagának szemantikus feldolgozása. Ennek keretében született meg az ELTEdata projekt, mely főként prozopográfiai kutatócsoportok adatainak Wikibase-alapú feldolgozását tűzte ki célul. Az életrajzi és bibliográfiai adatok feltöltésén, komplex lekérdezések végrehajtásán, illetve adatvizualizációkon túl az ELTEdata egyéb projektjeinek koordinálásával is foglalkozik.  

További információk a képekre kattinva érhetőek el: