• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Az ELTE BTK-n a 2019/2021-as tanévtől kezdődően kötelező tárgy az alapszakos hallgatók számára a Digitális Bölcsész Kompetenciák.  

A kurzus célja, hogy egy alapvető műveltséget adjon a digitális történelemről, különböző eszközök/szolgáltatások használatáról, -melyekre az egyetemi képzés alatt is szüksége van a hallgatóknak (pl. Zotero, Jstore, Quizlet, stb.)-  a digitális örökségről, mint kutatási területről és még sok minden másról, ami kapcsolódik a digitális kultúrához. 

A kurzus anyaga nagyon színesen lett összeállítva, sokszor szépművészeti, filmes, popkulturális vonatkozásokkal, kapcsolódó magyar és külföldi szakirodalmakkal, magyarázó videókkal. Emellett a kurzus moduljaiban kvízek és gyakorlati feladatok találhatók, amik ellenőrzik a hallgatók tudását, így biztosítva, hogy mindenki figyelmesen követi végig a tananyagot. 

A kurzus online formában (eLearning) valósul meg a Canvas felületén, vagyis a hallgatók “távolról” végzik a kurzust, nem egy megadott időpontban. Az előző félévekhez képest a 2021/2022 tavaszi félévétől kezdve megváltozott a kurzus, hogy hallgató-barátabb legyen a felépítése és követelményei. 

Ettől a félévtől kezdve a kurzus 2 x 6 modulból épül fel. Minden modul szöveges törzsanyagból áll és ezekhez tartozó kvízekből. Emellett minden modulban van egy-egy gyakorlati feladat, amelyekhez ellenőrző kérdések is tartoznak. A kurzus teljesítéséhez mind a szövegekhez tartozó kvízeket, a gyakorlati feladatokat és ezekhez tartozó kérdéseket el kell végezni.  

A modulok párosával, kéthetente válnak elérhetővé. Ettől a félévtől, minden modul teljesítése kötelező, viszont ha valaki kicsúszna a két hetes határidőből akkor is el tudják végezni a hallgatók, csak kevesebb, az eredeti pontszám ötven százalékáért. 

A kurzus ettől a félévtől kezdve magyar és angol nyelven is elérhető.

 

Tematika:

1. Mi a digitális bölcsészet?
A digitális bölcsészet definíciója, története, viszonya a bölcsész-, és digitális tudományokkal. Digitális bölcsészeti kutatások az ELTE-n.

2. Információs túlterheltség, információmenedzsment, információs műveltség
Az információs műveltséggel kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak áttekintése (adat, információ, metaadat, hipertextus).

3. A digitális médium rövid története
A World Wide Web létrejötte és különböző fajtáinak (1.0, 2.0, 3.0) bemutatása.

4. Forráskeresés
A források típusai és a forráskeresés újkeletű nehézségei. Online repozitóriumok.

5. Digitális tudomány
A források felhasználásának jogi aspektusa: szerzői jog és plágium, valamint az ezekhez kapcsolódó digitális bölcsészeti módszerek.

6. Big Data és Smart Data
A Big Data és Smart Data technológiájának bemutatása.

7. Digitálisan született tartalmak és a webarchiválás
A digitálisan született tartalmak és analóg párjaik között tapasztalható lényegi különbségek vizsgálata. A web múltjának megőrzése, időről időre történő archiválásának haszna.

8. Mi a mesterséges intelligencia?
A mesterséges intelligencia meghatározása, létrejöttének története illetve viszonya az emberi értelemhez.

9. Digitális Kulturális Örökség
A digitális kulturális örökség fogalma és eljárásai.

10. Mi a hálózatelmélet?
A hálózatelmélet alapfogalmaival való megismerkedés (viszonyrendszerek, csúcsok, élek). Hálózatelmélet a bölcsészettudományokban (proszopográfiai vizsgálatok).

11. Város és digitális technológia
Az okos város. Geographic Information System. Heat map a városi térben. Városok és épületek 3D modellezése. Digitális technológiák hatása a városi térre.

12. Természetes Nyelvfeldolgozás

Nyelvstilisztikai alapok, a korpusz fogalma és típusai, korpuszannotáció.

 

A tanagyag elkészítésében közreműködtek:

Főszerkesztő: Palkó Gábor

Szerkesztő: Smrcz Ádám

Munkatársak: Karabulut Aslihan, Szabó Veronika, Szlávich Eszter, Timári Mária, Oláh Gábor (11. modul), Mravik Patrik, Dömötör Andrea

 

2022.02.18.

Megosztás

Add Your Comments

Icon

Your email address will not be published. Required fields are marked *