• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Vida Bence

2021-ben szerezte meg az abszolutóriumát az ELTE BTK Történelemtudományi Doktori Iskola kora újkor szakirányán. Kutatási témája a kora újkori kommunikációs hálózatok rekonstrukciója, modellezése és leírása, különös tekintettel a levelezési rendszerekre és diplomáciai kapcsolati hálókra. Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszékén és a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumban TEI XML kódolással, irodalmi szövegkorpusz építéssel és oktatással foglalkozik, a

Horváth Péter

2019-ben szerezte meg a PhD fokozatát az ELTE Magyar nyelvészet doktori programján. 2018-tól az ELTE Digitális Bölcsészet Központjának a kutatója, ahol egy verskorpusz építésén dolgozik. Emellett részt vesz a Digitális Bölcsészet Központ egyéb projktjeinek is a nyelvészeti vonatkozású feladataiban. Fő kutatási területe történelmi tárgyú narratívák nyelvészeti vizsgálata, valamint lírai szövegek számítógépes, automatikus elemzése. További információk