• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Kovács Ágnes

2021 júliusában végzett az ELTE Szociológia mesterszakán. 2019 őszétől a diploma megszerzéséig tanszéki demonstrátorként segítette az ELTE TÁTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék munkáját, ahol utolsó évében szakmai gyakorlatát is töltötte. Szakdolgozatában állambiztonsági iratok történeti diskurzuselemzésével foglalkozott. Érdeklődési területe a hatalmi nyelvhasználat, állami erőszak és megfigyelés. A Digital Humanities csoporttal együttműködésben folyó elitkutatás során az évtizedek

Kondorosy Csenge

Alap-és mesterszakos diplomáját az ELTE szociológia szakán szerezte. 2019 őszétől 2021-es diplomaszerzéséig az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszék demonstrátora, szakmai gyakorlatát is ott töltötte. Szakdolgozatában a téeszesítés közösségi és lokális viszonyokra gyakorolt hatását kutatta interjús módszerrel. Érdeklődési területe a lokalitás-közösség-emlékezet témái körül húzódik, melyek értelmezési keretét elsősorban a modernizációs és térelméletek jelentik. A Digital

Kiss Zsuzsanna

Az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének oktatója és a Tanszéken működő Prozopográfiai Kutatócsoport vezetője. Fő kutatási témája a 19. századi magyar rurális társadalom története és a hivatások története. A Laborban futó projektben (ElitData) a hazai tudáselit, és különösen az egyetemi tanárok történetét, történeti szociológiai jellemzőit vizsgálják. Az egyetemi tanárokhoz kapcsolódó kérdések megválszolásához az évtizedek

Bartha Diána

Az ELTE szociológia szakán szerezte alap-és mesterszakos diplomáját. Érdeklődési köre a kollektív emlékezet, identitáskutatás, valamint a holokauszt; szakdolgozatait a kollektív emlékezet és tér, valamint a székely identitás témáiban írta. 2020 során az ELTE TáTK Összehasonlító Történeti Szociológia Tanszékének egyik demonstrátora, ekkor kapcsolódott be a ma, a Digital Humanities csoporttal együttműködésben folyó elitkutatásba. Az elitkutatás során