• contact@dh-lab.hu
  • 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8

Az ELTE Digitális Bölcsészet Tanszék saját fejlesztésű, wikibase-szoftveren alapuló adatbázisa prozopográfiai, bibliográfiai, valamint más történeti témájú kutatások anyagainak szemantikus adathálózatba rendezésével és közzétételével foglalkozik. Az ELTEdata adatbázisban jelenleg három kutatócsoport adatai találhatóak. Ezek az adatok szemantikus állítások formájában vannak leírva, ami azt jelenti, hogy minden állítás egy tulajdonság és érték párosával képezhető le. Az ELTEdata mind a szemantikus állítások, mind az entitások szintjén össze van kapcsolva a Wikidata megfelelő állításaival. Lehetőség van továbbá arra is, hogy külső azonosítókon keresztül más adatbázisokkal is össze legyen kötve. Az adatbázisban komplex keresések is végrehajthatók a SPARQL lekérdező nyelv segítségével. Ennek segítségével adatvizualizációra is van lehetőség: egy életút eseményei idővonalakra illeszthetőek, míg a földrajzi koordinátákkal ellátott településeknek és intézményneveknek köszönhetően lehetőség van tanulmányai helyszínek, utazások, valamint tartózkodási helyek térképeken való feltüntetésére.
A három részprojekt egyike (a HECEdata) a Humanizmus Kelet-Közép-Európában szerzői lexikon anyagára épül, mely az 1420 és 1620 között a Magyar Királyság területén született irodalmi műveket és szerzőik értelmiségi karriermintázatait vizsgálja, külön hangsúlyt fektetve a kapcsolati hálók kiépülésére. Az adatbevitel manuálisan történik, lévén, hogy a szócikkek word-fájlban vannak, nem pedig strukturált adathalmaz formájában. Az adatbázis szemantikus jellege a bibliográfiában is érvényesül, tehát az egyes tételek és azok leírásának valamennyi eleme önálló entitásként jelenik meg. Ez lehetővé teszi, hogy a bibliográfiai adatok is kereshetők legyenek a SPARQL segítségével; ily módon lekérdezést lehet írni például arra, hogy melyik tétel melyik szerzőnél jelenik meg, vagy hogy melyek a legtöbbet idézett szakirodalmi források.
A Tudásáramlás-részprojekt a Kurucz György Technológiai utazás a modern kor hajnalán című forráskiadásában előforduló személy- és földrajzi neveket teszi közzé: a személyek java része itt is egy sajátos csoport, 18-19. századi értelmiségiek. A kötet forrásszövegeiből az ELTEdata felületén is lehet válogatni. Az úgynevezett „entity linking” eljárás segítségével a digitalizált forrásszöveg megfelelő tulajdonnevei vannak összekötve azok vonatkozó ELTEdata-adatlapjaival.
Az ELITEdata-részprojekt érdeklődésének fókuszában az 1980-as évek közepén kezdett elitkutatások tudáselitre vonatkozó kérdései állnak. A Prozopográfiai és Családtörténeti Kutatócsoport elitkutatása a hazai egyetemi tanárok polgári kori és két háború közötti előmenetére, az egyes személyek társadalmi státuszában, élethelyzetében bekövetkező változások feltárására fókuszál. Az elitkutatás az egyetemi tanárok életútját vizsgálva enged bepillantást a vizsgált időszak társadalmában zajló folyamatokba, a generációk közötti és az azonos generáción belüli mobilitás lehetőségeibe és megvalósulásába. A strukturált adatok félautomatikus betöltését előkészítendő, a részprojekt munkatársai jelenleg adattisztítással, illetve azok kiegészítésével foglalkoznak. Ugyancsak készül a félautomatikus betöltéshez szükséges kód, melynek segítségével API-n keresztül lehet majd betölteni a rendelkezésre álló, strukturált adatokat.
Felmerült az igény egy szintén wikibase-alapú, de az ELTEdatától független adatbázisra, mely magyar filozófiai munkák leírására szolgál. Az ELTEdata struktúráját követő új felület (MAFITUD) tesztelése megtörtént (szintén a Wikibase-alprojekt keretein belül), rövidesen tehát itt is megindulhat az adatbevitel.